Processtöd

Som processtöd arbetar vi med att förankra kunskapen i organisationens olika aktiviteter över tid. Det kan handla om att planera och ta fram utbildningskoncept eller arrangera mångfaldsdagar. Vill ni säkerställa rätt kompetensmix vid nästa panel så har vi både talartips och guide för inkluderande event.

Utifrån er profil kan vi bygga ett unikt Business Case som förtydligar varför organisationen jobbar med mångfald och vilken vinst det för med sig. Vi är med som processtöd i skapandet av strategier och planer och i själva implementeringsarbetet.

Vi kan hjälpa er att integrera mångfald och jämställdhet i en övergripande likabehandlingsplan utifrån gällande lagstiftning.

Tjänsteutbud

  • Inkluderande event
  • Konsultjänster
  • Moderera paneler
  • Talartips
  • Implementeringsarbete
  • Strategi och policyarbete

Exempel på mångfaldsdagar vi arrangerar
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/maangfaldsdagen-2014-daerfoer-har-foeretagen-inte-raad-att-avstaa-maangfald-946555