Diversity Groups förändringsmodell

NU-modellen är ett begrepp för hur vi arbetar, utbildar och processeleder en organisation genom det strategiska mångfaldsarbetet. Det är en metod och modell som vi lär organisationer att själva implementera.

Vi analyserar nuläget för att på så sätt koppla aktiviteter till den organisatoriska kärnan.
Med hjälp av analysen kan vi lättare ta ut kursen för förändringsarbetet.