U

Kvalitetssäkring

Vad hjälper det att vi jobbar på vår externa kommunikation om vi inte säkerställer att vi kan ta hand om den kompetens vi vill attrahera? Att kvalitetssäkra strategiska dokument och knyta ihop det med mångfaldsarbetet är även ett sätt att bygga bort sårbarheter i organisationen.
Vi hjälper er att säkra en inkluderande struktur. Med vårt utbud av kvalitetssäkring och kartläggningar tar vi reda på hur det ser ut idag i organisationen och var ni vill nå. Att kvalitetssäkra ett arbete innebär att skapa rätt förutsättningar för förändringen. Då måste även strategiska dokument stödja arbetet på lång sikt. Vi kartlägger mångfalden av kompetenser inom organisationen. Vi gör dokumentöversyner där vi går igenom sådant som rekryteringspolicyer, talent managementprocesser och arbetsmiljöplaner- allt för att säkerställa att det inkluderande perspektivet finns med.

Tjänsteutbud

  • Hållbarhetsrapportering
  • Dokumentgranskning och -analyser
  • Kommunikationsanalys
  • Attitydkartläggning
  • Kulturundersökning
  • Mångfaldskompetens
  • Representation och fördelning

Nya hållbarhetslagen – Hur förberedd är du?

Under 2016 ska en rad lagändringar under samlingsnamnet ”företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy” träda i kraft, för att tillämpas fr.o.m. verksamhetsåret 2017. Vi hjälper er med de åtgärder som behövs för er mångfalds-rapportering enligt den nya lagen.