Inkluderande Kompetensförsörjning

Kompetens som begrepp är sällan tydligt definierat och det leder till att vi litar på invanda mönster i jakten på den mest lämpade kandidaten. Det skapar en begränsande bild av vem som ses som kompetent i olika sammanhang på arbetsmarknaden.  I jakten på rätt kompetens har vi inte råd att låta tunnelseende stå i vägen för att skapa det perfekta teamet. Det betyder att vi måste titta på gruppen och organisationen som helhet för att bedöma bristerna. Varje rekrytering inleds med en mindre kartläggning för att säkerställa minskad homogenitet.    

Diversity Group kan stötta era rekryteringsutmaningar om det så handlar om praktikanter, uthyrning av mångfaldskonsulter eller tillgång till en bredare pool av kompetenser. För att säkerställa behovet gör vi en bristanalys för att ta fram er profil för uppdraget. Vår erfarenhet av att rekrytera med mångfaldsfokus sedan 2007 gör att vi har ett brett nätverk av unika kompetenser.

Tjänsteutbud

  • Inkluderande kompetensförsörjningstrategi
  • Förmedling/ uthyrning av Mångfaldskonsulter
  • Praktikanter
  • Rekryteringsuppdrag
  • Bemanningsuppdrag