Välkommen

Diversity Group erbjuder strategisk vägledning för företag och organisationer som ser värdet i en mångfald av kompetenser.
Läs mer

Vilka är vi?

Diversity Group brinner för att skapa förändring på riktigt och det gör vi bäst tillsammans med er. Det betyder att vi samarbetar med företag och organisationer som vill ligga i framkant inom sitt område med hjälp av en inkluderande och innovativ kultur. Vår resa började år 2007 och sedan dess har vi utvecklat en rad former och metoder för strategiskt mångfaldsarbete som vi vill dela med oss av.

Vad gör vi?

Diversity Group verkar för en mer kreativ och inkluderande arbetsmarknad.
Vi vill bygga bättre organisationer genom strategiskt arbete med mångfald och inkludering. Vi jobbar med människor i de organisatoriska processerna eftersom vi vet att hållbar förändring handlar om att människor ska göra annorlunda.

Hur gör vi?

Vi lever som vi lär och med det vill vi bidra med en holistisk förståelse i det strategiska mångfaldsarbetet. Diversity Groups team processleder och utbildar företag och organisationer i vår metod NU-modellen där vi tillsammans tar fram en riktning i förändringsarbetet. Vi tror inte på quick-fix-lösningar utan bygger förutsättningar för långsiktigt lärande i en ständigt föränderlig omvärld.

Om Team Diversity Group

Det handlar om att optimera gruppens kompetenser för att underlätta samverkan och utveckling.
I vårt team arbetar vi med olikheter utifrån grundmönster och inget annat, därför är vårt team diplomerade i Human Dynamics.

Läs mer

Tjänster

Kompetenshöjande insatser som skapar förändring på riktigt. Diversity Groups NU-modell hjälper oss att hitta utgångspunkten i arbetet, tydliggöra kopplingen till verksamhetsmålen samt etablera en långsiktig läroprocess.

Utbildningar

Diversity Group erbjuder olika koncept för vad det innebär att arbeta strategiskt med mångfald.

Kvalitetssäkring

Med Diversity Groups hjälp kvalitetssäkras din process externt av oss.

Processtöd

Ett hållbart förändringsarbete kräver olika sorters stöd och vi hjälper er att upprätthålla förändringsmodellen över tid.

Inkluderande kompetensförsörjning

Att rekrytera med normkritiskt fokus innebär att titta inåt för att upptäcka var i den samlade kompetensen man brister.

Kunskapsbanken

Webbutbildning

Ta mig dit

Dialogforum

Här är vår plattform för kommunikation


Jobb att söka

Se och sök jobb genom vår Teamtailor sida!

Ta mig dit

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag och institutioner inom scenkonstområdet.

Falun Kommun

Falu kommun är en kommun i Dalarnas län

Borlänge Kommun

Borlänge kommun är en kommun i Dalarnas län.

Riksutställningar Swedish Exhibition Agency

Riksutställningar är en expert- och resursmyndighet för utveckling och samarbete inom museiområdet.

Röda Korset

Svenska Röda Korset är en av Sveriges största frivilligorganisationer.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är en kommun i Stockholms län.

Hammer & Handborg

Hammer & Handborg är ett konsultbolag som utvecklar företag och organisationer genom att leverera kompetens, talang och konsulttjänster inom management och kommunikation.

Region Dalarna

Region Dalarnas ansvarar för och samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna och stödjer utvecklingen för tillväxt och sysselsättning i regionen.

Swedavia

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Sveriges Radio

Sveriges Television Aktiebolag är ett svenskt stiftelseägt företag som enligt ett sändningstillstånd ska ansvara för den allmännyttiga-produktionen och -utsändningen av television i Sverige.

VVS Företagen

Bransch- och arbetsgivarförbund inom vvs (rör), kyla, industrirör, teknisk isolering och sprinkler

Deloitte.

Deloitte erbjuder revision, redovisning och skatterådgivning i Stockholm med omnejd.

Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsens vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur.

Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är ett kommersiellt prenumerationslotteri där hela överskottet tillfaller ett 50-tal ideella organisationer som är medlemmar i Svenska Postkodföreningen.

Sapient

Sapient is a marketing and consulting company that provides business, marketing, and technology services to clients.

Rogue Wave Software

Svt Malmö

Sveriges Television Aktiebolag är ett svenskt stiftelseägt företag som enligt ett sändningstillstånd ska ansvara för den allmännyttiga-produktionen och -utsändningen av television i Sverige.

Vendemore

Vendemore is the number one Account Based Marketing partner for B2B companies with complex and long sales cycles.

Connecta AB

Connecta AB är ett svenskt konsultbolag som arbetar med företagsförändringar på ledningsnivå.

RemoteX

RemoteX Technologies är ett ledande nordiskt mjukvaruföretag och en internationell leverantör av mobila verksamhetssystem för fältservicebranschen.

Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland (formellt: Södermanlands läns landsting) är landsting för de 283 712 invånarna i Södermanlands län.

Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan är en svensk statlig högskola i Stockholm.

Internationella Programkontoret

Järntorget

Järntorget erbjuder nyproduktion av bostadsrätter, radhus och lokaler i Stockholm.

Help At Work

Help at Work grundades 2008 med den tydliga ambitionen att på kort tid bli ett etablerat företag i branschen och kombinera nöjda kandidater, konsulter, kunder och anställda.

Consignit

Avesina Hörselklinik

Vår starka värdegrund genomsyrar allt vi gör. Avesina Hörsel finns till för att öka människors livskvalitet genom märkbart förbättrad hörsel.

Vix Technology AB

Vix Technology (Vix) is a global technology company that designs, supplies and operates mobility solutions for the public transit industry

Leanon

Konsulter och systemlösningar för finansbranschen

QBOX

QBOX Levererar mjukvarutest & Kvalitetskonsulter

Graco

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering.

Vill du bli en av våra många nöjda kunder?

Ta första steget och påbörja konversationen

Kontakta oss

Nyckeltalsinstitutet bildades 1996 och gör systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.

Deras affärsidé är att erbjuda nyckeltal för kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs – Personalen – för att bidra till styrning mot framgång.

Nyckeltalsinstitutet arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi och nyckeltal.